بایگانی دسته‌ی: اخبار

مدیرعامل جدید «شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا(تفاس)» معرفی شد.

ترکیب جدید هیئت مدیره شرکت تفاس با توجه به تصمیم مجمع عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا اعلام شد.