بایگانی روز: 1 آذر 1401

انتصاب مدیر عامل هلدینگ تفاس

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا، با رای اعضای هیأت مدیره دکتر ابراهیم محمدی که از مدیران باسابقه نظام بانکی است، به عنوان مدیر عامل هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات سینا (تفاس) منصوب شد.