سیناتک به هلدینگ تفاس ملحق شد

شرکت سیناتک به هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات سینا ملحق شد.

شرکت سیناتک به هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات سینا ملحق شد.

سیناتک، یک مرکز نوآوری در حوزه‌ی فناوری‌های مالی (فینتک) است که در حال حاضر فعالیت خود را با سرمایه‌گذاری جسورانه آغاز کرده است.‏ مهم‌ترین نقطه تمایز سیناتک با دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، شبکه‌ی ارزشی است که سیناتک در آن قرار دارد: یک بانک، یک کارگزاری بورس، یک شرکت بیمه، یک هلدینگ فناوری اطلاعات، یک شرکت لیزینگ و همچنین یک هلدینگ مدیریت مالی، سهام‌داران سیناتک بوده و با چالش‌های نوآورانه‌ی خود از طریق سیناتک روبرو می‌شوند.‏ سرمایه‌پذیران، همکاران و شرکای استراتژیک سیناتک این فرصت را دارند که جزئی از این شبکه‌ی ارزش شده و از طریق آن بطور مستقیم در بازار فناوری‌های مالی حضور داشته و با بهترین متخصصان این حوزه تعامل داشته باشند.‏