شرکت مهندسی ایران برنا به هلدینگ تفاس ملحق شد

شرکت مهندسی ایران برنا با فعالیت در حوزه زیرساخت و شبکه به هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات سینا ملحق شد.
شرکت ایران برنا بطور تخصصی در حوزه زیرساخت و خدمات شبکه و دیتاسنتر و مانیتورینگ فعالیت مینماید. نرم افزار ها و سیستمهای اتوماسیون تولید شده توسط این شرکت قابلیت انعطاف و اعمال تغییرات متناسب با خواسته های کاربران را دارا بوده بطوری که طیف وسیعی از نیازهای کاربران را تحت پوشش قرار میدهد. تمرکز ما در جهت ایجاد راهکارهای کامل نرم افزاری است.